Arosa Classic car - mezinárodní mistrovství závodu aut do vrchu

Měli jsme tu čest se už po druhé podílet na mezinárodním mistrovstvi závodu aut. Pro všech 124 aut jsme pomocí našich párty stanů vybudovali depo a zázemí pro techniky.